Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Mã thủ tục:
1.008024
Số quyết định:
1079/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Thi đua - khen thưởng
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
+ Bước 2: Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các chuyên gia để thẩm định thành tích các doanh nhân.
+ Bước 3: Sở Nội vụ tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn doanh nhân tiêu biểu.
+ Bước 4: Sở Nội vụ tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”.
+ Bước 5: Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” đến các doanh nhân có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh (thông qua doanh nghiệp).
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo mô tả Ngày + Chậm nhất ngày 31 tháng 7 của năm tổ chức xét tôn vinh, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh. + Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các chuyên gia để thẩm định thành tích các doanh nhân; tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn doanh nhân tiêu biểu. + Chậm nhất ngày 15 tháng 9 của năm tổ chức xét tôn vinh, Sở Nội vụ tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”. + Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” đến các doanh nhân có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh (thông qua doanh nghiệp).
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Văn bản đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp; 1 0
Biên bản họp xét khen thưởng của doanh nghiệp; 1 0
Báo cáo thành tích của doanh nhân. 1 0
Bảng tự chấm điểm, báo cáo tài chính và các văn bản chứng minh thành tích. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan có thẩm quyền:
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. - Địa chỉ: Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
7/2005/QH11 Luật 2005-06-14 Quốc Hội
47/2005/QH11 Luật 2005-06-14 Quốc Hội
51/2010/QĐ-TTg Thủ tướng 2010-07-28 Thủ tướng Chính phủ
01/2012/TT-BNV Thông tư 2012-01-16 Bộ Nội vụ
07/2017/QĐ-UBND Quyết định 2017-04-26
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin
Từ khóa:
Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN