Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Mã thủ tục:
2.000464
Số quyết định:
23/QĐ-BQP
Tên thủ tục:
Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đối tượng nộp các giấy tờ theo quy định cho cơ quan quân sự xã (phường).
Bước 2: Hồ sơ của đối tượng được thẩm định qua cơ quan quân sự các cấp huyện (quận), tỉnh (thành phố), quân khu và gửi về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.
Bước 3: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày Bảo hiểm xã hội BQP giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Giấy chứng nhận hưu trí. 5 0
- Đơn đề nghị của đối tượng; 5 0 Mau 01-ND 159 (1).pdf
- Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản gốc) đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ; Trường hợp quyết định không đầy đủ yếu tố xét hưởng chế độ hưu trí thì kèm theo lý lịch quân nhân hoặc lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên; 5 0
- Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan: quyết định thăng quân hàm, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm, sổ bảo hiểm xã hội… (nếu có); 5 0
- Bản khai quá trình tham gia bảo hiểm xã hội; 5 0
- Quyết định thực hiện chế độ hưu trí của Bộ Tư lệnh Quân khu; 5 0
- Công văn đề nghị của các cấp; 5 0
- Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng; 5 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức,
Cơ quan thực hiện:
Cơ quan quân sự xã (phường)
Cơ quan có thẩm quyền:
Bảo hiểm xã hội BQP
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
159/2006/NĐ- CP Về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ 2006-12-28 Chính phủ
69/2007/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ 2007-04-16 Bộ Quốc phòng
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin
Từ khóa:
Không có thông tin
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN