Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Mã thủ tục:
2.001946.000.00.00.H55
Số quyết định:
3355/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ
Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Nộp qua bưu chính 15 Ngày Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục)
Nộp qua bưu chính 15 Ngày Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. 1 0
+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); 1 0
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 0 0
+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền:
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên (Địa chỉ: Số nhà 989, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Văn bản thẩm định.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
55/2012/NĐ-CP Nghị định 55/2012/NĐ-CP 2012-06-28 Chính phủ
41/2012/NĐ-CP Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 2012-05-08 Chính phủ
14/2012/TT- BNV Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ. 2012-12-18 Bộ Nội vụ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.
Từ khóa:
Không có thông tin
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN