Cơ quan cấp huyện, xã
CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Mã thủ tục:
2.002269
Số quyết định:
1079/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Thái Nguyên
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Thi đua - khen thưởng
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.
+ Bước 2: Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các chuyên gia để thẩm định thành tích, chấm điểm các doanh nghiệp.
+ Bước 3: Sở Nội vụ tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn doanh nghiệp xuất sắc.
+ Bước 4: Sở Nội vụ tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”.
+ Bước 5: Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” đến các doanh nghiệp có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Như mô tả Ngày + Chậm nhất ngày 31 tháng 7 của năm tổ chức xét tôn vinh, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. + Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các chuyên gia để thẩm định thành tích, chấm điểm các doanh nghiệp; tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn doanh nghiệp xuất sắc. + Chậm nhất ngày 15 tháng 9 của năm tổ chức xét tôn vinh, Sở Nội vụ tổng hợp, lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”. + Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” đến các doanh nghiệp có hồ sơ tham gia xét, tôn vinh.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Văn bản đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp; 1 0
Biên bản họp xét khen thưởng của doanh nghiệp; 1 0
Báo cáo thành tích của doanh nghiệp. 1 0
Bảng tự chấm điểm, báo cáo tài chính và các văn bản chứng minh thành tích 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ - tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan có thẩm quyền:
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. - Địa chỉ: Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
15/2003/QH11 Luật 2003-11-26 Quốc Hội
47/2005/QH11 Luật 2005-06-14 Quốc Hội
51/2010/QĐ-TTg Quyết định 2010-07-28 Thủ tướng Chính phủ
01/2012/TT-BNV Thông tư 2012-01-16 Bộ Nội vụ
07/2017/QĐ-UBND Quyết định 2017-04-26
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
+ Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên, đang có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tối thiểu đủ 03 năm trở lên.
+ Có doanh thu, lợi nhuận ổn định và phát triển, năm sau cao hơn năm trước.
+ Không vi phạm các quy định của pháp luật về nộp ngân sách nhà nước, lao động, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tính đến thời điểm xét.
+ Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.
+ Tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào, công tác xã hội từ thiện do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.
+ Lãnh đạo doanh nghiệp không vi phạm pháp luật bị khởi tố hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Không để xảy ra đình công hoặc khiếu kiện tập thể do việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước của doanh nghiệp đối với người lao động.
Từ khóa:
Doanh nhân Thái Nguyên
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN