Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
202 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
203 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 3 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
204 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
205 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
206 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
207 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
208 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
209 Mua hóa đơn lẻ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
210 Mua quyển hóa đơn 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
211 Quyết định bán tài sản công 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
212 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
213 Quyết định điều chuyển tài sản công 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
214 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
215 Quyết định thanh lý tài sản công 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
216 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
217 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
218 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
219 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
220 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 3 Quản lý hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết