Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
61 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
62 Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
63 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
64 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
65 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
66 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh Chi tiết
67 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
68 Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
69 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
70 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
71 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 2 Dân số Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Chi tiết
72 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 2 Dân số Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Chi tiết
73 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 3 Dân số Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Chi tiết
74 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh 3 Dân số Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Chi tiết
75 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 2 Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
76 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) 2 Đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
77 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 2 Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết
78 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) 2 Động viên quân đội Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
79 Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) 2 Động viên quân đội Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
80 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết