Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Chi tiết
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
7 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
8 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
9 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
10 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
11 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
12 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
13 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
14 Cấp giấy phép thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
15 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
16 Cấp Giấy phép xe tập lái 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
18 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
19 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
20 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết