Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa 2 Đăng kiểm các đơn vị đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ 2 Đăng kiểm Chi cục Đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo 2 Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Các đơn vị đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ 2 Đăng kiểm Các đơn vị đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
5 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa 2 Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Các đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền Nộp bưu chính Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 2 Đăng kiểm các đơn vị đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa 2 Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Các đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền Nộp bưu chính Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 4 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
9 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng 2 Đăng kiểm Chi cục Đăng kiểm, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nộp bưu chính Chi tiết
10 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp bưu chính Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp bưu chính Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp bưu chính Chi tiết
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp bưu chính Chi tiết
17 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết