Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 3 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
2 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 3 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Sở Y tế - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
3 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 3 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Sở Y tế - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
4 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 2 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Sở Y tế - tỉnh Thái Nguyên Nộp bưu chính Chi tiết
5 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 3 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
6 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. 3 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
7 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 4 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
8 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh 2 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp bưu chính Chi tiết
9 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. 2 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp bưu chính Chi tiết
10 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố 3 Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
11 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ 4 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
12 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược 4 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 3 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 3 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
15 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc 4 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
16 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) 4 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 4 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
18 Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 4 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
19 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh 4 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
20 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 3 Dược phẩm Sở Y tế Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết