Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp 2 Bảo hiểm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
2 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 2 Bảo hiểm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
3 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 2 Bảo hiểm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
7 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 2 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. 2 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Chi tiết
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 2 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Chi tiết
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 2 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Chi tiết
15 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi tiết
16 Công nhận làng nghề 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
17 Công nhận làng nghề truyền thống 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
18 Công nhận nghề truyền thống 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi tiết
19 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
20 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi tiết