Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp 2 Bảo hiểm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
2 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 2 Bảo hiểm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
3 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 2 Bảo hiểm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
7 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Chi tiết
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Thái Nguyên Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Công nhận làng nghề 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
11 Công nhận làng nghề truyền thống 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
12 Công nhận nghề truyền thống 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi tiết
13 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
14 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi tiết
15 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Chi tiết
16 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
17 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
18 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES 4 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
20 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh 2 Lâm nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết