HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản, người dùng thực hiện theo các bước theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Trên giao diện trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến, Công dân/Doanh nghiệp nhấn “Đăng ký”
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 2: Chọn đăng ký tài khoản cho Công dân, Doanh nghiệp hoặc Cơ quan nhà nước.
Tờ rơi truyên truyền số 2
Tùy vào nhu cầu sử dụng công dân/doanh nghiệp, có thể chọn 01 trong 05 hình thức đăng ký tài khoản sau:
- Đăng ký bằng số điện thoại. Lưu ý: Số điện thoại đã đăng ký với nhà mạng bằng CMND/CCCD (Dành cho Công dân)
- Đăng ký bằng mã số BHXH (Dành cho Công dân)
- Đăng ký thông qua bộ công dân (Dành cho Công dân)
- Đăng ký thông qua bưu điện Việt Nam (Dành cho Công dân)
- Đăng ký bằng USB ký số (Dành cho công dân; Doanh nghiệp và Cơ quan nhà nước)
- Đăng ký bằng Sim ký số (Dành cho công dân; Doanh nghiệp và Cơ quan nhà nước)
- Đăng ký bằng VNPT SmartCA (Dành cho Công dân và Doanh nghiệp)
Bước 3: Nhập thông tin đăng ký hiện trên bảng theo hình thức đăng ký tài khoản đã chọn và nhấn “Đăng ký”
Tờ rơi truyên truyền số 2
- Lưu ý: Những trường dữ liệu có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập
Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký và nhấn “Xác nhận”.
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 5:Nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu. Sau đó, nhấn “Đăng ký” để hoàn tất việc đăng ký tài khoản.
Tờ rơi truyên truyền số 2
- Lưu ý: Những trường dữ liệu có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống (file doc): Tải Về

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Để đăng nhập tài khoản, người dùng thực hiện theo các bước theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Trên giao diện trang chủ Cổng dịch vụ công trực tuyến, Công dân/Doanh nghiệp nhấn “Đăng nhập”
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 2: Sau khi chọn hình thức đăng nhập tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công Quốc gia. Người dùng, tiếp tục chọn hình thức đăng nhập tài khoản và nhập thông tin đăng nhập, nhấn “Đăng nhập”
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 3: Chọn hình thức đăng nhập tài khoản và nhập thông tin đăng nhập, nhấn “Đăng nhập”
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 4: Nhập mã xác thực đã gửi qua số điện thoại đăng ký tài khoản, sau đó nhấn “Xác nhận”.
Tờ rơi truyên truyền số 2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống (file doc): Tải Về

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Để nộp hồ sơ trực tuyến, người dùng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, tại trang chủ người dùng nhấn “Nộp hồ sơ trực tuyến”
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 2: Sau khi tìm kiếm thủ tục hành chính người dùng cần nộp hồ sơ trực tuyến, nhấn vào “Nộp hồ sơ” để tiến hành nộp hồ sơ.
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 3: Chọn đơn vị giải quyết hồ sơ và nhập thông tin hồ sơ. Lưu ý: Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc phải nhập.
Tờ rơi truyên truyền số 2
- Sau khi nhập thông tin hoàn tất -> Nhấn nút “Nộp hồ sơ” -> Hệ thống hiển thị thông báo “Nộp hồ sơ thành công”.
Tờ rơi truyên truyền số 2

Hướng dẫn thanh toán

Cách 1: Thanh toán trực tuyến tại trang chủ, người dùng không cần đăng nhập hệ thống
Bước 1: Trên giao diện “Trang chủ”, người dùng nhấn “Thanh toán trực tuyến”
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 2: Nhập mã hồ sơ cần thanh toán lệ phí vào ô tìm kiếm, nhấn “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị kết quả tra cứu:
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 3: Nhấn nút “Thanh toán”, hệ thống hiển thị thông tin thanh toán phí, lệ phí của hồ sơ
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 4: Nhấn “Thanh toán”, hệ thống hiển thị trang lựa chọn ngân hàng hoặc ví điện tử để thanh toán phí, lệ phí hồ sơ.
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 5: Nhấn “Thanh toán” và tiến hành nhập thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử đã chọn, nhấn “Thanh toán” để thanh toán.
Tờ rơi truyên truyền số 2
Cách 2: Thanh toán trực tuyến trong mục quản lý hồ sơ, yêu cầu người dùng phải đăng nhập hệ thống
Bước 1: Người dùng chọn đăng nhập tài khoản
Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chọn “Quản lý thanh toán”
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 3: Nhấn icon “Đồng tiền” tại hồ sơ cần thanh toán và thực hiện thanh toán như cách 1.
Tờ rơi truyên truyền số 2

Hướng dẫn tra cứu

Để tra cứu hồ sơ, người dùng thực hiện theo các bước theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Trên giao diện trang chủ, người dùng nhấn “Tra cứu hồ sơ”
Tờ rơi truyên truyền số 2
Bước 2: Nhập mã hồ sơ in trên giấy biên nhận và phiếu hẹn trả kết quả vào ô tìm kiếm
Tờ rơi truyên truyền số 2
  Bước 3: Nhấn nút “Tra cứu”, hệ thống hiển thị kết quả hồ sơ
Tờ rơi truyên truyền số 2

  Nhấn nút “Xem” để xem chi tiết thông tin hồ sơ.