Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
 • 1

  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ đối với cấp bản sao cho Nguyễn Anh Đức (Ban quản lý DA CT dân dụng và CN tỉnh Thái Nguyên)

  Nguyễn Anh Đức (Ban quản lý DA CT dân dụng và CN tỉnh Thái Nguyên)

 • 2

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho TRẦN VĂN TÂM

  TRẦN VĂN TÂM

 • 3

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho PHẠM NGỌC GIÁP

  PHẠM NGỌC GIÁP

 • 4

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Ngô Thượng Nam, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Ngô Thượng Nam, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 • 5

  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ đối với cấp bản chứng thực tài liệu cho Nguyễn Khắc Hùng

  Nguyễn Khắc Hùng

 • 6

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho LÊ VĂN LUẬN - DT

  LÊ VĂN LUẬN - DT

 • 7

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho Lương Thị Thanh Hằng

  Lương Thị Thanh Hằng

 • 8

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương Trung Kiên

  Dương Trung Kiên

 • 9

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho PHẠM BÁ Ý

  PHẠM BÁ Ý

 • 10

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Hà Thị Gái

  Hà Thị Gái

 • 11

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: - Trường hợp người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Trần Nhật Tân

  Ông Trần Nhật Tân

 • 12

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Túc Duyên (56-02-XTC) - Phạm Quốc Huy -

  Túc Duyên (56-02-XTC) - Phạm Quốc Huy -

 • 13

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Túc Duyên (56-02-ĐKTC) - Phạm Quốc Huy -

  Túc Duyên (56-02-ĐKTC) - Phạm Quốc Huy -

 • 14

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Hoàng Thị Toàn

  Hoàng Thị Toàn

 • 15

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất -Cam Giá (55-02-ĐKTC) - Bùi Quý Tùng - Nguyễn Lê Trang Ngân UQ Hoàng Thị Hạnh

  Cam Giá (55-02-ĐKTC) - Bùi Quý Tùng - Nguyễn Lê Trang Ngân UQ Hoàng Thị Hạnh

 • 16

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Dương Văn Long

  Dương Văn Long

 • 17

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất -Túc Duyên (54-02-XTC) - Tạ Quang Duy -

  Túc Duyên (54-02-XTC) - Tạ Quang Duy -

 • 18

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Ông Lê Văn Phượng và bà Trần Thị Giang

  Ông Lê Văn Phượng

 • 19

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Quyết Thắng (53-02-XTC) - Dương Minh Soạn - Trần Thị Thu

  Quyết Thắng (53-02-XTC) - Dương Minh Soạn - Trần Thị Thu

 • 20

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất -PĐP (52-02-ĐKTC) - Ngô Quang Sơn - Tạ Thị Hoàn UQ Nguyễn Ngọc Lan

  PĐP (52-02-ĐKTC) - Ngô Quang Sơn - Tạ Thị Hoàn UQ Nguyễn Ngọc Lan

 • 21

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Tân Long (51-02-XTC) - Phạm Thị Thanh Mai -

  Tân Long (51-02-XTC) - Phạm Thị Thanh Mai -

 • 22

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Nguyễn Văn Khiêm

  Nguyễn Văn Khiêm

 • 23

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất -Cam Giá (50-02-XTC) - Phạm Thị Trang - Bùi Ngọc Hùng

  Cam Giá (50-02-XTC) - Phạm Thị Trang - Bùi Ngọc Hùng

 • 24

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Nguyễn Thị HOan

  Nguyễn Thị HOan

 • 25

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất -Gia Sàng (49-02-ĐKTC) - Đặng Thị Hảo -

  Gia Sàng (49-02-ĐKTC) - Đặng Thị Hảo -

 • 26

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Quan Triều (48-02-XTC) - Đinh Ngọc Hải -

  Quan Triều (48-02-XTC) - Đinh Ngọc Hải -

 • 27

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho TRƯƠNG CÔNG TÚ - ĐỒNG TIẾN

  TRƯƠNG CÔNG TÚ - ĐỒNG TIẾN

 • 28

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Linh Sơn (47-02-XTC) - Trương Thị Thuỳ Linh -

  Linh Sơn (47-02-XTC) - Trương Thị Thuỳ Linh -

 • 29

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Trưng Vương (46-02-XTC) - Lương Thị Cúc - Nguyễn Trường Sơn

  Trưng Vương (46-02-XTC) - Lương Thị Cúc - Nguyễn Trường Sơn

 • 30

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Trung Thành (45-02-ĐKTC) - Lê Thị Hồng Nga - Dương Quang Thập UQ Dương Quang Khoa

  Trung Thành (45-02-ĐKTC) - Lê Thị Hồng Nga - Dương Quang Thập UQ Dương Quang Khoa

 • 31

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Nguyễn Thị Bình

  Nguyễn Thị Bình

 • 32

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Phúc Hà (44-02-ĐKTC) - Dương Thị Lâm - Nguyễn Ngọc Oanh UQ Dương Quang Khoa

  Phúc Hà (44-02-ĐKTC) - Dương Thị Lâm - Nguyễn Ngọc Oanh UQ Dương Quang Khoa

 • 33

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Phúc Hà (44-02-XTC) - Dương Thị Lâm - Nguyễn Ngọc Oanh UQ Dương Quang Khoa

  Phúc Hà (44-02-XTC) - Dương Thị Lâm - Nguyễn Ngọc Oanh UQ Dương Quang Khoa

 • 34

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Nguyễn Thị Bình

  Nguyễn Thị Bình

 • 35

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Ông Nguyễn Đại Phong

  Ông Nguyễn Đại Phong

 • 36

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho Hộ ông Nguyễn Văn Sinh UQ NGUYỄN THỊ TUYẾT - PHÚC THUẬN

  Hộ ông Nguyễn Văn Sinh UQ NGUYỄN THỊ TUYẾT - PHÚC THUẬN

 • 37

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Phú Xá (43-02-XTC) - Nguyễn Mạnh Thắng - Nguyễn Thị Thu Hương

  Phú Xá (43-02-XTC) - Nguyễn Mạnh Thắng - Nguyễn Thị Thu Hương

 • 38

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho DƯƠNG THỊ HUYỀN - ĐẮC SƠN

  DƯƠNG THỊ HUYỀN - ĐẮC SƠN

 • 39

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Hương Sơn (42-02-ĐKTC) - Mai Thị Hương - UQ Vương Thị Huyền Anh

  Hương Sơn (42-02-ĐKTC) - Mai Thị Hương - UQ Vương Thị Huyền Anh

 • 40

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất -Thịnh Đán (41-02-ĐKTC) - Chu Hoàng Hải - Đỗ Thị Ngân UQ Lê Thị Lành

  Thịnh Đán (41-02-ĐKTC) - Chu Hoàng Hải - Đỗ Thị Ngân UQ Lê Thị Lành

 • 41

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Xuân Khoa

  Nguyễn Xuân Khoa

 • 42

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phạm Thị Khánh CN Nguyễn Thị Ngân

  Phạm Thị Khánh CN Nguyễn Thị Ngân

 • 43

  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ đối với cấp bản chứng thực tài liệu cho Nguyễn Tiến Mạnh

  Nguyễn Tiến Mạnh

 • 44

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho TRẦN VĂN NGUYÊN VÀ LƯƠNG THÙY DƯƠNG

  TRẦN VĂN NGUYÊN VÀ LƯƠNG THÙY DƯƠNG

 • 45

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Trung Thành (35-02-XTC) - Nguyễn Phú Đăng - Cao Thị Hạnh

  Trung Thành (35-02-XTC) - Nguyễn Phú Đăng - Cao Thị Hạnh

 • 46

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Túc Duyên (40-02-ĐKTC) - Trần Thanh Hải - Trần Thị Tâm

  Túc Duyên (40-02-ĐKTC) - Trần Thanh Hải - Trần Thị Tâm

 • 47

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho NGUYỄN THANH TÙNG - NAM TIẾN

  NGUYỄN THANH TÙNG - NAM TIẾN

 • 48

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - PĐP (33-02-XTC) - Vũ Văn Tạo - Vũ Thị Xim

  PĐP (33-02-XTC) - Vũ Văn Tạo - Vũ Thị Xim

 • 49

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất -PĐP (32-02-XTC) - Vũ Văn Tạo - Vũ Thị Xim

  PĐP (32-02-XTC) - Vũ Văn Tạo - Vũ Thị Xim

 • 50

  Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho ĐINH VĂN LAI

  ĐINH VĂN LAI

 • 1

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho NGUYỄN VĂN PHONG TK NGUYỄN THỊ QUẾ - DT

  NGUYỄN VĂN PHONG TK NGUYỄN THỊ QUẾ - DT

 • 2

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho NGUYỄN VĂN PHONG TK NGUYỄN THỊ QUẾ - DT

  NGUYỄN VĂN PHONG TK NGUYỄN THỊ QUẾ - DT

 • 3

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho NGUYỄN VĂN PHONG TK NGUYỄN THỊ QUẾ - DT

  NGUYỄN VĂN PHONG TK NGUYỄN THỊ QUẾ - DT

 • 4

  Thủ tục đăng ký kết hôn - Giấy tờ phải nộp cho Nguyễn Xuân Trinh

  Nguyễn Xuân Trinh

 • 5

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lường Văn Lâm

  Lường Văn Lâm-Trần Thị Bắc

 • 6

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phạm Thị Hòa-Nguyễn Thị Hường

  Phạm Thị Hòa-Nguyễn Thị Hường

 • 7

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Trần Quang Trung CN Trần Quang Hiếu

  Trần Quang Trung CN Trần Quang Hiếu

 • 8

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - * Giấy tờ phải nộp cho phung ngoc ha

  phung ngoc ha

 • 9

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lưu Tài Gấu-Lô Thị Phương

  Lưu Tài Gấu-Lô Thị Phương

 • 10

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho BÙI QUANG TRỊNH TK BÙI NGOC SƠN

  BÙI QUANG TRỊNH TK BÙI NGOC SƠN

 • 11

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho HỘ ÔNG BÀNH VĂN NHẠC TC ÔNG BÀNH VĂN HƯỚNG

  HỘ ÔNG BÀNH VĂN NHẠC TC ÔNG BÀNH VĂN HƯỚNG

 • 12

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Linh Sơn (47) - Nguyễn Thị Nga CN Ngô Văn Thụ (UQ Quách Linh Chi-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Linh Sơn (47) - Nguyễn Thị Nga CN Ngô Văn Thụ (UQ Quách Linh Chi-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 13

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho NGUYỄN THỊ VƯỢNG TC PHẠM VĂN THU

  NGUYỄN THỊ VƯỢNG TC PHẠM VĂN THU

 • 14

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Hạnh NTK Ngô Thị Nhỡ-Trung Thành

  Nguyễn Văn Hạnh NTK Ngô Thị Nhỡ-Trung Thành

 • 15

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Trần Thị Hương CN Nguyễn Phú Thiện-Đồng Tiến

  Trần Thị Hương CN Nguyễn Phú Thiện-Đồng Tiến

 • 16

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phường Hoàng Văn Thụ (29) - ông Đinh Gia Nhàn và bà Trương Thị Thủy CN ông Hoàng Ngọc Sơn-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Phường Hoàng Văn Thụ (29) - ông Đinh Gia Nhàn và bà Trương Thị Thủy CN ông Hoàng Ngọc Sơn-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 17

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Sơn Cẩm (36) - Tô Văn Tư và Ma Thị Tuyên CN Tô Văn Ba-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Sơn Cẩm (36) - Tô Văn Tư và Ma Thị Tuyên CN Tô Văn Ba-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 18

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Xã Sơn Cẩm (35) - ông Kiều Đức Quyền CN bà Lê Hồng Lập (ủy quyền cho: ông Nguyễn Ngọc Dũng)-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Xã Sơn Cẩm (35) - ông Kiều Đức Quyền CN bà Lê Hồng Lập (ủy quyền cho: ông Nguyễn Ngọc Dũng)-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 19

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Thế Thịnh CN Đinh Đức Hiếu ( Quyết Thắng)

  Nguyễn Thế Thịnh CN Đinh Đức Hiếu ( Quyết Thắng)

 • 20

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho HỘ ÔNG PHẠM KIM VUI CN ÔNG BÀNH VĂN HƯỚNG

  HỘ ÔNG PHẠM KIM VUI CN ÔNG BÀNH VĂN HƯỚNG

 • 21

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lương Thị Yên CN Nguyễn Quang Tuyến-Tân Hương

  Lương Thị Yên CN Nguyễn Quang Tuyến-Tân Hương

 • 22

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Tân Lập (32) - Nguyễn Viết Cường và Đỗ Thu Trang CN Dương Đức Xuân Và Đỗ Thị Phương Lan (UQ Nguyễn Thanh Loan -TRỰC TUYẾN - GỐC

  Tân Lập (32) - Nguyễn Viết Cường và Đỗ Thu Trang CN Dương Đức Xuân Và Đỗ Thị Phương Lan (UQ Nguyễn Thanh Loan -TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 23

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Quyết Thắng (35) - Lưu Khánh Linh ĐSH Nguyễn Hoàng Hiếu CN Đỗ Văn Truyền-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Quyết Thắng (35) - Lưu Khánh Linh ĐSH Nguyễn Hoàng Hiếu CN Đỗ Văn Truyền-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 24

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Dang hung Cuong

  Dang hung Cuong

 • 25

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho HỘ ÔNG LÝ VĂN VOFOONG CN ÔNG ĐỖ HUY HIẾU VÀ BÀ LƯU THỊ LUYẾN

  HỘ ÔNG LÝ VĂN VOFOONG CN ÔNG ĐỖ HUY HIẾU VÀ BÀ LƯU THỊ LUYẾN

 • 26

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Thịnh Đán (40) - Phạm Thị Dung và Nguyễn Quang Hưng CN Trần Thị Lan -TRỰC TUYẾN - GỐC

  Thịnh Đán (40) - Phạm Thị Dung và Nguyễn Quang Hưng CN Trần Thị Lan -TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 27

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lưu Thị Chí

  Lưu Thị Chí TC Nguyễn Thị Nguyên

 • 28

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Cam Giá (42) - Trịnh Trung Kiên và Phạm Thị Kim Anh CN Nguyễn Chí Thuận-TRỰC TUYẾN - GỐC

  Cam Giá (42) - Trịnh Trung Kiên và Phạm Thị Kim Anh CN Nguyễn Chí Thuận-TRỰC TUYẾN - GỐC

 • 29

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyen kieu trang

  Nguyen kieu trang

 • 30

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Phạm Văn Tuấn

  Phạm Văn Tuấn

 • 31

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Thị Lũy CN Nguyễn Văn Chi - Tân Hương

  Nguyễn Thị Lũy CN Nguyễn Văn Chi - Tân Hương

 • 32

  Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - * Giấy tờ phải nộp cho Nguyen thi dieu linh

  Nguyen thi dieu linh

 • 33

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Hoàng Thị Liên CN Đinh Văn Bích - Tân Hương

  Hoàng Thị Liên CN Đinh Văn Bích - Tân Hương

 • 34

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Đồng Văn Vệ TA Đồng Văn Công - Tân Hương

  Đồng Văn Vệ TA Đồng Văn Công - Tân Hương

 • 35

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Đồng Thị Hải

  Đồng Thị Hải

 • 36

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Sơn Tùng CN Nguyễn Thị Phương Hằng

  Nguyễn Sơn Tùng CN Nguyễn Thị Phương Hằng

 • 37

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Ngô Thị Đài

  Ngô Thị Đài

 • 38

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Dương Quang DŨng TC Dương Quang Chỉ

  Dương Quang DŨng TC Dương Quang Chỉ

 • 39

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Văn Mô CN Nguyễn Hữu An - Ba Hàng

  Nguyễn Văn Mô CN Nguyễn Hữu An - Ba Hàng

 • 40

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho pham thuy hung

  pham thuy hung

 • 41

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho dương văn quân

  dương văn quân

 • 42

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho TRẦN VĂN CẨN CN TRẦN VĂN HIỂN_ VẠN PHÁI

  TRẦN VĂN CẨN CN TRẦN VĂN HIỂN_ VẠN PHÁI

 • 43

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Ông Phan Đức Khuyến

  Ông Phan Đức Khuyến

 • 44

  27.3 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Đối với Hộ gia đình cá nhân) - Trường hợp chủ sử dụng đất có nhu cầu cấp giấy chứng nhận cho Bá Văn Định - Tân Hương

  Bá Văn Định - Tân Hương

 • 45

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Lê Thị Kim Dung

  Lê Thị Kim Dung

 • 46

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho nguyễn thị hương(quyền) cn đinh thị thắm

  nguyễn thị hương(quyền) cn đinh thị thắm

 • 47

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho NGUYỄN THỊ LAN NTK NGUYỄN XUÂN BẢN

  NGUYỄN THỊ LAN NTK NGUYỄN XUÂN BẢN

 • 48

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho 9

  9

 • 49

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho ngô tiến sinh

  ngô tiến sinh

 • 50

  25.1.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Với trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận) cho Nguyễn Xuân Tiến - Ngô Minh Sơn

  Nguyễn Xuân Tiến - Ngô Minh Sơn

 • 1

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho Nguyễn Thị Thu Hiền

  Nguyễn Thị Thu Hiền

 • 2

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho Nguyễn Thị Thu Hiền

  Nguyễn Thị Thu Hiền

 • 3

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Phạm Thanh Dũng

  Phạm Thanh Dũng

 • 4

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tiếp cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đông

  Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đông

 • 5

  Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. cho NGUYỄN VĂN HÀO

  NGUYỄN VĂN HÀO

 • 6

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Nguyễn Văn Quang

  Nguyễn Văn Quang

 • 7

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Kiều Đức phong

  Kiều Đức phong

 • 8

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho KIM JIN SUNG - CÔNG TY SEVT

  KIM JIN SUNG - CÔNG TY SEVT

 • 9

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho YOON SUNG MIN - CÔNG TY SEVT

  YOON SUNG MIN - CÔNG TY SEVT

 • 10

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Kiều Đức phong

  Kiều Đức phong

 • 11

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Nguyễn Văn Quang

  Nguyễn Văn Quang

 • 12

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đỗ Văn Đăng

  Đỗ Văn Đăng

 • 13

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đỗ tiến Khang

  Đỗ tiến Khang

 • 14

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đỗ tiến Khang

  Đỗ tiến Khang

 • 15

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 16

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 17

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 18

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đinh Thị Kim Hoa

  Đinh Thị Kim Hoa

 • 19

  Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho Đặng Thị Nhung

  Đặng Thị Nhung

 • 20

  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

  Cao Đắc Thắng

 • 21

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Ngọc Anh Sơn

  Ngọc Anh Sơn

 • 22

  Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

 • 23

  Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

 • 24

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (BQL) cho Nguyễn Việt Duy

  Nguyễn Việt Duy

 • 25

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Công ty Sông Đà 2 Đk chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ĐÔ MINH PHƯƠNG - 01 thửa tại dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

  Đỗ Minh Phương

 • 26

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho Dương Tố Uyên

  Dương Tố Uyên

 • 27

  1.1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đồng thẩm định. (Đối với báo cáo ĐTM của Dự án thuộc Phụ lục IIa - Mục I, ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) cho Ban QL dự án phát triển Điện lực - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đối với Dự án Cải tạo đường dây 110KV Thái Nguyên - Núi Pháo tại phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Quyết Thắng, xã Phúc Hà, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên và xã Tân Thái, TT Hùng Sơn, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ

  NGUYỄN NGỌC ANH

 • 28

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Công ty CP BĐS Hải Long Land

  Công ty CP BĐS Hải Long Land

 • 29

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

 • 30

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

 • 31

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

 • 32

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRINA SOLAR

 • 33

  Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) cho Test Hồ Sơ

  Test Hồ Sơ

 • 34

  Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) cho Test Hồ Sơ

  Test Hồ Sơ

 • 35

  Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) cho Test Hồ Sơ

  Test Hồ Sơ

 • 36

  Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) - (2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan, tổ chức thẩm định gồm: cho Test Hồ sơ

  Test Hồ sơ

 • 37

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho Dương Tố Uyên

  Dương Tố Uyên

 • 38

  Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài- KIM YOUN DONG - làm việc tại Việt Nam cho công ty TNHH Samhwa Yang Heng Vina

  Hùng Thúy Bạch

 • 39

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho VŨ MINH THÚ - DT

  VŨ MINH THÚ - DT

 • 40

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho Ông Vi Tiến Dũng

  Ông Vi Tiến Dũng

 • 41

  Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ cho NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

  NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

 • 42

  15.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Đối với hộ gia đình, cá nhân) cho HOÀNG VĂN QUAN

  HOÀNG VĂN QUAN

 • 43

  Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu cho Nguyen kieu trang

  Nguyen kieu trang

 • 44

  Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cho NHÀ THUỐC 36

  NHÀ THUỐC 36

 • 45

  Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ cho Lê Hoàng Yến Linh

  Lê Hoàng Yến Linh

 • 46

  11.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận thay đổi diện tích thuê - Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. (Đối với tổ chức) cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đối với đất Khu công nghiệp Sông Công tại P Bách Quang, TP SÔNG Công.

  Lê Thị Mai Hương

 • 47

  23.Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở (Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường) cho Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên

  Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên

 • 48

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tuyến cho Dương Thị Như Trang

  Dương Thị Như Trang

 • 49

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tiếp cho Công ty CP VINCOM RETAIL - CN Thái Nguyên

  Công ty CP VINCOM RETAIL - CN Thái Nguyên

 • 50

  Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) - Trực tuyến cho Dương Thị Bích Hồng

  Dương Thị Bích Hồng