CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Nộp hồ sơ trực tuyến
Mã thủ tục:
2.001247.000.00.00.H55
Số quyết định:
2836/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Bán đấu giá tài sản
Trình tự thực hiện:
Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài thực hiện đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 ngày làm việc, kể tư ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ngày Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp 0 1
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh. 1 0
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh 0 1
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh 1 0
- Quyết định thành lập chi nhánh 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Tư pháp
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp (Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
01/2016/QH14 Luật 01/2016/QH14 2016-11-17 Quốc Hội
62/2017/NĐ-CP Nghị định 62/2017/NĐ-CP 2017-05-16 Chính phủ
06/2017/TT-BTP Thông tư 06/2017/TT-BTP 2017-05-16 Bộ Tư pháp
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.
Từ khóa:
Không có thông tin
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN