CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Nộp hồ sơ trực tuyến
Mã thủ tục:
2.001815.000.00.00.H55
Số quyết định:
673/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Bán đấu giá tài sản
Trình tự thực hiện:
Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ngày
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh). 1 0
Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên 1 0 TP- DGTS - 03.docx
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ 0 1
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Tư pháp
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC, Sở Tư pháp (Địa chỉ: Số 7 đường Cách mạng tháng Tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
01/2016/QH14 Luật 01/2016/QH14 2016-11-17 Quốc Hội
62/2017/NĐ-CP Thông tư 45/2017/TT-BTC 2017-05-16 Chính phủ
06/2017/TT-BTP Nghị định 62/2017/NĐ-CP 2017-05-16 Bộ Tư pháp
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
- Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ.
- Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.
Từ khóa:
Không có thông tin
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN