CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Nộp hồ sơ trực tuyến
Mã thủ tục:
2.002379.000.00.00.H55
Số quyết định:
1542/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
An toàn bức xạ và hạt nhân
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ đối với người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán y tế đến cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức lệ phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán y tế.
Trường hợp không cấp Chứng chỉ, cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định. Ngày Lệ phí: (- Lệ phí: 200.000 đồng/1 chứng chỉ.)
Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định. Ngày Lệ phí: (- Lệ phí: 200.000 đồng/1 chứng chỉ.)
Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định. Ngày Lệ phí: (- Lệ phí: 200.000 đồng/1 chứng chỉ.)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ 1 0 Mau 1_Don CP tien hanh CVBX.doc
Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm 0 1
Giấy Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ 1 0
Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 1 0
03 ảnh cỡ 3 cm x 4 cm trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện; tệp tin ảnh cỡ 3 cm x 4 cm trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Sở khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2008/QH12 LUẬT Năng lượng nguyên tử 2008-06-03 Quốc Hội
287/2016/TT-BTC Thông tư 287/2016/TT-BTC 2016-11-15 Bộ Tài chính
142/2020/NĐ-CP Nghị định 142/2020/NĐ-CP 2020-12-09
02/2022/TT-BKHCN Thông tư 02/2022/TT-BKHCN 2022-02-25
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin
Từ khóa:
Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN