CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Nộp hồ sơ trực tuyến
Mã thủ tục:
2.002381.000.00.00.H55
Số quyết định:
1542/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
An toàn bức xạ và hạt nhân
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế đến quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế).
Trường hợp không cấp gia hạn giấy phép, quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Dịch vụ bưu chính 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí. Ngày Lệ phí: (- Phí thẩm định cấp giấy phép: + Thiết bị X-quang chụp răng: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang chụp vú: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang di động: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.250.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị đo mật độ xương: 2.250.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 3.750.000 đồng. + Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000 đồng/1 thiết bị. + Hệ thiết bị PET/CT: 12.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Dịch vụ bưu chính 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí. Ngày Lệ phí: (- Phí thẩm định cấp giấy phép: + Thiết bị X-quang chụp răng: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang chụp vú: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang di động: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.250.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị đo mật độ xương: 2.250.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 3.750.000 đồng. + Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000 đồng/1 thiết bị. + Hệ thiết bị PET/CT: 12.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Dịch vụ bưu chính 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí. Ngày Lệ phí: (- Phí thẩm định cấp giấy phép: + Thiết bị X-quang chụp răng: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang chụp vú: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang di động: 1.500.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.250.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị đo mật độ xương: 2.250.000 đồng/1 thiết bị. + Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 3.750.000 đồng. + Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000 đồng/1 thiết bị. + Hệ thiết bị PET/CT: 12.000.000 đồng/1 thiết bị.)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 1 0 Mau 6_Don gia han GP.doc
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn 0 1
Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn 1 0
Bản sao kết quả kiểm xạ 0 1
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị 0 1
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) 1 0 Mau 01_KB nhan vien BX.doc
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) 1 0 Mau 05_PL5_BC su dung X quang y te.doc
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã,
Cơ quan thực hiện:
Sở khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn).
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
18/2008/QH12 LUẬT Năng lượng nguyên tử 2008-06-03 Quốc Hội
287/2016/TT-BTC Thông tư 287/2016/TT-BTC 2016-11-15 Bộ Tài chính
142/2020/NĐ-CP Nghị định 142/2020/NĐ-CP 2020-12-09
02/2022/TT-BKHCN Thông tư 02/2022/TT-BKHCN 2022-02-25
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Tổ chức, cá nhân muốn gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày đối với giấy phép có thời hạn trên 12 tháng.
Từ khóa:
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN