STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
202 Xóa đăng ký tạm trú 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
203 Xóa đăng ký thường trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
204 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp Trung ương) 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Cục cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
205 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (thực hiện tại cấp Trung ương) 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Cục cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
206 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
207 Đăng ký xe tạm thời (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
208 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
209 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
210 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ Phòng Cảnh sát giao thông Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
211 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
212 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
213 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 2 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nộp bưu chính Chi tiết
214 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. 2 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Nộp bưu chính Chi tiết
215 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 4 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
216 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh 3 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
217 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. 4 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
218 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố 2 Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
219 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
220 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết