STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
161 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo 2 Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Các đơn vị đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
162 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ 2 Đăng kiểm Các đơn vị đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
163 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa 2 Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Các đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền Nộp bưu chính Chi tiết
164 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 2 Đăng kiểm các đơn vị đăng kiểm Nộp bưu chính Chi tiết
165 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa 2 Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Các đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền Nộp bưu chính Chi tiết
166 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 4 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
167 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng 2 Đăng kiểm Chi cục Đăng kiểm, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nộp bưu chính Chi tiết
168 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
169 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
170 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
171 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
172 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
173 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
174 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
175 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
176 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 3 Đăng ký biện pháp bảo đảm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
177 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
178 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
179 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
180 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) 3 Đăng ký, quản lý con dấu Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết