STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1861 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
1862 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
1863 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
1864 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
1865 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng 2 Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Nộp bưu chính Chi tiết
1866 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 2 Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Nộp bưu chính Chi tiết
1867 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
1868 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
1869 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
1870 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng 2 Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp bưu chính Chi tiết
1871 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý 2 Nộp bưu chính Chi tiết
1872 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 4 Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết