CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Mã thủ tục:
1.010101
Số quyết định:
5947/QĐ-BCA-C06
Tên thủ tục:
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Cấp, quản lý căn cước công dân
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do.
Bước 4: Công dân nhận văn bản trả lời tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 03 Ngày Lệ phí: Đồng (Chưa quy định.) Thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).
Trực tuyến 03 Ngày Lệ phí: Đồng (Chưa quy định.) Thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trong đó nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin, thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp). 1 0
Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Công an Xã
Cơ quan có thẩm quyền:
Công an Xã
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Văn bản thông báo kết quả khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
59/2014/QH13 Luật 59/2014/QH13 2014-11-20 Quốc Hội
37/2021/NĐ-CP Nghị định 37/2021/NĐ-CP 2021-03-29
137/2015/NĐ-CP Nghị định 137/2015/NĐ-CP 2015-12-31
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không
Từ khóa:
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Mô tả:
Không có thông tin
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN