STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 4 Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
202 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 4 Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
203 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 4 Trồng trọt Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
204 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 4 Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
205 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 4 Văn hóa Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
206 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 4 Văn hóa Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
207 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 2 Việc làm Cơ quan thuế, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp bưu chính Chi tiết
208 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 2 Việc làm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
209 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 2 Việc làm Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp bưu chính Chi tiết
210 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 2 Xử lý đơn thư Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp bưu chính Chi tiết